Lyssna på sidan Lyssna

Farligt avfall

Farligt avfall sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Exempel på farligt avfall:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • sprayburkar

Tänk på att lämna det farliga avfallet i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i.

Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.