Lyssna på sidan Lyssna

Avfall från hushåll

I hemmet uppstår avfall av olika slag, mycket av det ska sorteras ut för materialåtervinning och återbruk men det som sedan kvarstår ska slängas i soptunnan. På undersidorna kan du läsa mer om sophämtning, sortering och var du kan lämna ditt avfall.

Matavfallsinsamling från 2024

Från och med 2024 kommer alla hushåll i Sollefteå kommun att börja sortera ut sitt matavfall för att det ska kunna gå till rötning och bli biogödsel och biogas. Utsorteringen av matavfall kommer att ske i två omgångar. De första kommer att få börja sortera ut den 1 juni och resterande kommer att få börja sortera ut den 14 oktober. Du kan läsa mer på sidan för matavfallsinsamling.

Nytt för insamling av förpackningar

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för att samla in förpackningar från hushållen. Dessutom, från den 1 januari 2027, måste insamlingen vara nära fastigheterna för alla hushåll