Lyssna på sidan Lyssna

Läkemedel och kanyler

Rester från gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte hamna i soporna och inte heller spolas ner i avloppet, eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för naturen.

På Apotek kan du kostnadsfritt få särskilda plastpåsar för överbliven medicin samt speciella burkar/kanylavklippare för kanyler. Du kan även lämna mediciner i en egen genomskinlig påse. Påsar och fulla kanylburkar lämnas på ett apotek.

Cytotoxiska läkemedel räknas som farligt avfall och lämnas därför vid Rödsta återvinningscentral. Alla typer av annan medicin lämnas på apoteket. Förpacka läkemedlet i åtknuten plastpåse eller plastlåda och märk tydligt med "cytostatika".