Läkemedel och kanyler

Rester från gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte hamna i soporna och inte heller spolas ner i avloppet, eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för naturen.

På Apotek kan du kostnadsfritt få särskilda plastpåsar för överbliven medicin samt speciella burkar/kanylavklippare för kanyler. Du kan även lämna mediciner i en egen genomskinlig påse. Påsar och fulla kanylburkar lämnas på ett apotek.