Kompost och bokashi

Att kompostera är viktigt ur miljösynpunkt, då det hjälper till att hålla nere mängden sopor. Din kompost behöver godkännas för att få användas. Detta gör du genom att fylla i en blankett och sedan skicka den till miljö- och byggenheten. ​

Kompost

Kompostering är ett sätt att återanvända näringsämnen från ditt organiska hushållsavfall och använda det som t ex gödning i trädgården. När du komposterar matavfall kan du minska sopmängden, vilket har betydelse för miljön.

Om du vill kompostera hushållsavfall som inte är trädgårdsavfall, t ex matavfall, krävs att du har en godkänd kompost. Att istället lägga det i en vanlig trädgårdskompost kan göra att råttor, möss och fåglar dras dit, vilket kan skapa olägenheter för människor och miljö.

Bokashi

Ett alternativ till kompostering utomhus är bokashi kökskompostering. Matavfall läggs i en behållare inomhus och bryts ner med hjälp av mikroorganismer. Processen är snabb och den näringsrika resten kan användas som t ex gödning i trädgården.

Anmälan via e-tjänst

För att kunna kompostera denna typ av hushållsavfall, behöver du göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggenheten. Blankett för detta finns längst ner på denna sida. En anmälan kostar 840 kr (engångsavgift). Anmälan krävs oavsett vilken av metoderna som du vill använda.