Lyssna på sidan Lyssna

Kompost och bokashi

Att kompostera är viktigt ur miljösynpunkt, då det hjälper till att hålla nere mängden sopor. Din kompost behöver godkännas för att få användas. Detta gör du genom att fylla i en blankett och sedan skicka den till miljö- och byggenheten. ​

Kompost

Kompostering är ett sätt att återanvända näringsämnen från ditt organiska hushållsavfall och använda det som t ex gödning i trädgården. När du komposterar matavfall kan du minska sopmängden, vilket har betydelse för miljön.

Om du vill kompostera hushållsavfall som inte är trädgårdsavfall, t ex matavfall, krävs att du har en godkänd kompost. Att istället lägga det i en vanlig trädgårdskompost kan göra att råttor, möss och fåglar dras dit, vilket kan skapa olägenheter för människor och miljö.

Bokashi

Ett alternativ till kompostering utomhus är bokashi kökskompostering. Matavfall läggs i en behållare inomhus och bryts ner med hjälp av mikroorganismer. Processen är snabb och den näringsrika resten kan användas som t ex gödning i trädgården.

Vad gäller vid kompostering när utsortering av matavfall införs?

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har anmält det till kommunen kan fortsätta med detta precis som vanligt även efter att utsortering av matavfall har införts. Eftersom kompostering är en biologisk behandling så faller detta inom ramen för vad som är en godkänd hantering.

Alla en- och tvåfamiljshus kommer att få ett tvådelat kärl för utsortering av mat- och restavfall och det gäller även dig som hemkomposterar ditt matavfall. De gånger facket för matavfall är tomt så betalar du ingen viktavgift för detta. Om du har hämtning varannan vecka kan du använda facket för matavfall vid behov.

Observera att även om du som fastighetsägare väljer att kompostera ditt matavfall på egen fastighet, så kommer du ändå få betala grundavgift samt hämtningsavgift.

Anmälan via e-tjänst

För att kunna kompostera denna typ av hushållsavfall, behöver du göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggenheten. Blankett för detta finns längst ner på denna sida. En anmälan kostar 840 kr (engångsavgift).