Lyssna på sidan Lyssna

Kärlavfall

Kärlavfall är det som efter återvinning och eventuell kompostering hamnar i soppåsen. Insamling av avfall görs normalt var 14:e dag av kommunens entreprenör Allmiljö. Avfallet som samlas in tas om hand genom förbränning i Korstaverket, Sundsvall. Genom att förbränna soporna kan man utvinna energi som kan användas till värme- eller elproduktion.

Exempel på kärlavfall är

 • blöjor
 • diskborstar
 • disktrasor
 • plastleksaker
 • kuvert
 • post-it-lappar
 • träbestick
 • mindre textilier
 • trasor
 • kattsand
 • aska (ska förslutas i tät behållare innan det läggs i soptunnan)

Att tänka på!

Förpackningar, el-avfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.