Lyssna på sidan Lyssna

Störningar i vattenförsörjningen

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och varje person behöver minst tre liter per dag att dricka, laga mat och sköta hygien.

Beroende på var och hur du bor kan vatten till din kran levereras på olika sätt, enskild, gemensam eller kommunal vattenleverans. Beroende på anläggningens utformning och vattenkvalitén sker rening och trycksättning på olika sätt vilket också påverkar hur känslig vattenleveransen är för störningar i form av elavbrott, frysning, värme, torka, föroreningar etc.

Den som levererar vatten till din fastighet har ett ansvar för kvalitén och leveransen.

Kommunen levererar vatten till många hushåll via sina vattentäkter och har därför beredskap dygnet runt, planer och utrustning för att säkerställa leverans till anslutna kunder vid olika störningar. Läs mer om vatten och avlopp här.

Du som privatperson kan också göra åtgärder för att minska påverkan av en störning i vattenleveransen där du bor. Ta reda på hur vattnet levereras och hur ni påverkas om det sker störningar i form av elavbrott eller annat.

Tips och exempel på åtgärder finns att ta del av här.