Lyssna på sidan Lyssna

Krisinformation

Vid krissituationer använder kommunen sig av flera olika informationskanaler för att nå dig som bor och vistas här.
De primära kriskommunikationskanalerna är:

Kommunen kommer också nyttja nedanstående vägar för att nå ut med information vid en kris.

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan även ringa 113 13 för att lämna information.

Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), består av:

  • utomhuslarmet som ljuder från utomhustutor i tätorterna,
  • upplästa meddelanden i radio, både Sveriges radios kanaler och kommersiell radio, även radio via
  • webben täcks in.
  • meddelanden som skickas till mobil och fast telefoni i ett drabbat område med text och uppläst meddelande.

När man nås av ett VMA ska man:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio, i första hand P4
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Söka information om händelsen

Utomhuslarmet "Viktigt meddelande" består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. Signalen "Viktigt meddelande" följs av "Faran över", en 30-40 sekunder lång signal. Utomhusvarningen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.