Lyssna på sidan Lyssna

Dammbrott

Risken för ett dammbrott i de reglerade älvarna är mycket låg. Dammsäkerhet är högt prioriterad hos de som äger dammar och årligen satsas stora summor på säkerhetsåtgärder. Uppföljning av åtgärder och säkerhet sker av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.

Ett dammbrott vid en damm i en älv skulle ge mycket allvarliga konsekvenser nedströms efter älven. Vid värsta tänkbara scenario skulle vattnet kunna stiga upp emot 15 meter på vissa platser längs älvarna i kommunen.

I små vattendrag kan gamla flottningsdammar, bäverdammar eller andra dammar brista vid höga flöden vilket också kan ge allvarliga konsekvenser nedströms. Samma åtgärder och hänvisningar gäller om du eller din fastighet drabbas vid en sådan händelse.

Om vattnet börjar stiga kraftigt eller om du får kännedom om ett dammbrott skall du och dina närmaste sätta er i säkerhet på hög nivå så snabbt som möjligt.

Om du bor eller vistas i områden nära en översvämmad älv eller större vattendrag som kan påverkas av vattenflödet ska du utrymma vid sådana tillfällen. Beroende på storlek på vattendrag och scenario stiger vattnet olika högt och tiden till förvarning varierar också.

Enligt beredskapsplaneringen kommer information om ett dammbrott gå ut som VMA via tyfoner, i radio, tv och som sms från SOS-alarm. Följ informationen på radio och kommunens webbplats. Information kommer också att finnas hos kommunens medborgarkontor och via kommunens telefonväxel.

Påverkan på samhället kommer vara stor och konsekvenserna kan finnas kvar under lång tid efter ett dammbrott. Följ information från räddningstjänst, polis och andra samhällsaktörer och hjälp andra.

Kommunen ansvarar för att utrymma kommunala verksamheter som kan påverkas. Exempelvis skolor, äldreboenden och brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. De utrymda inkvarteras i första hand i andra kommunala verksamheters lokaler.

Kommunens krisledning kommer att samverka med övriga inblandade samhällsaktörer som dammägarna, länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, sjukvård m.fl.

Privatpersoner som inte kan ordna boende via hyresvärd, försäkringsbolag eller på annat sätt vid utrymning kan söka stöd hos kommunen. Kontakta medborgarkontor eller ring växeln för hänvisning.