Brottsförebyggande

Polis bil

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en stödfunktion för brottsförebyggande verksamhet i Sollefteå kommun.

Brottsförebyggandet rådet ska:

  • skapa opinion för ”allas vårt ansvar” för en trygg och säker kommun
  • fokusera arbetet mot barn och ungdomar
  • förmedla information och ansvara för samordning av olika åtgärder
  • inventera problem och resurser samt följa upp och utvärdera åtgärder som vidtagits
  • arrangera särskilda temadagar för att sprida kunskap i brottsförebyggande frågor

BRÅ består av representanter för brottsofferjouren, polisen, landstinget och kommunen.