Lyssna på sidan Lyssna

Din egen beredskap för kris och krig

De flesta av oss lever ett bekvämt liv där tillgång till värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter tas för given. Det allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss samtidigt mer sårbara för olika störningar.

Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera – lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning och bankomater.

Eget ansvar - andras ansvar

Samhället och olika verksamhetsutövare har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Du som medborgare har också ett personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet och beredskap.

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt av hur individens förmåga ser ut.

Tid att planera

När en kris inträffar behövs samhällets resurser i första hand för att avhjälpa krisen och hjälpa svaga och extra utsatta människor såsom barn, äldre och sjuka.

Är du frisk och stark måste du så långt det är möljigt själv se till att du klarar dina grundläggande behov av till exempel vatten, värme och mat.

Klarar du dig i tre dygn upp till en vecka?

Planera för att kunna klara dig i minst 72 timmar till en vecka i ditt hem. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter den tiden.

Det kan ta veckor eller månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Det kan bli besvärligt att ordna mat och vatten och att få nyheter om vad som händer.

Bra att ha hemma:

  • några extra konserver
  • andra livsmedel som tål rumstemperatur
  • en dunk att hämta vatten i
  • lite kontanter
  • extra mediciner
  • en batteriradio