Räddningstjänst

Räddningstjänst släcka brand

Alla människor som bor eller besöker Sollefteå kommun ska känna sig trygga. Räddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle och uppdraget omfattar allt från vardagens olyckor till katastrofer och krig. 

Sollefteå kommun ingår i Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Sollefteå, Kramfors och Härnösand.

Räddningstjänsten satsar på förebyggande arbete i vid bemärkelse för att minska antalet olyckor och deras effekter. För att hantera de olyckor som ändå inträffar har räddningstjänsten en väl fungerande utryckningsverksamhet.

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som kommunerna ska svara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön och som kan inträffa såväl i fred som under höjd beredskap.