Lyssna på sidan Lyssna

Webbutbildningar Krisberedskap, Civilt försvar och Totalförsvar

Krisberedskap, Civilt försvar och Totalförsvar är något som alla individer, familjer, företag, myndigheter, kommuner, regioner, branscher och föreningar behöver arbeta med i samma riktning och med samma mål och motiv. På den här sidan finns grundläggande utbildningar som beskriver hur krisberedskap, civilt försvar, totalförsvar och relaterad verksamhet är tänkt att fungera och vilka olika regelverk som ligger som grund. Utbildningarna är framtagna av MSB och beskriver olika delar av ämnena genom att kombinera bilder, filmer, texter och modeller.

Målgruppen för utbildningarna är alla som på något sätt är en del av samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvaret. Alla vi som är tjänstemän, företagare, arbetare, politiker, medborgare, föräldrar etc. behöver bidra till att vårt samhälle ska klara kriser och krig på ett så bra sätt som vi kan.

Ta del av någon eller flera utbildningar efter intresse och tid. Kunskap skapar förståelse och förmåga.

Vill du söka svar på frågor som dyker upp finns massor av information på www.msb.se Länk till annan webbplats. eller www.krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Vill du ha svar om hur det är tänkt att fungera i Sollefteå kommun kan du söka kommunens beredskapssamordnare via 0620 - 68 20 00.