Risker och samhällsstörningar

Kommunen har analyserat de risker som finns inom kommunens geografiska område och planerat för att kunna hantera dessa. Det finns både en övergripande risk- och sårbarhetsanalys och ett antal fördjupade analyser.

På underliggande sidor beskrivs risker och samhällsstörningar som kan orsaka konsekvenser på samhället och för personer som bor eller vistas i kommunen.