Lyssna på sidan Lyssna

Risker och samhällsstörningar

Kommunen har analyserat de risker som finns inom kommunens geografiska område och planerat för att kunna hantera dessa. Det finns både en övergripande risk- och sårbarhetsanalys och ett antal fördjupade analyser.

På underliggande sidor beskrivs risker och samhällsstörningar som kan orsaka konsekvenser på samhället och för personer som bor eller vistas i kommunen.