Lyssna på sidan Lyssna

Förbränningsanläggningar

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begränsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förordningen innebär att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten. Registrera medelstora förbränningsanläggningar via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Nedan offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Sollefteå kommun.