Lyssna på sidan Lyssna

Tobak

En cigarett

Från 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på många platser i kommunen.

Vad innebär tobakslagen?

Rökförbudet som funnits sedan tidigare på t.ex. förskolor, skolor, skolgårdar och inne på restauranger utökas till fler platser. Syftet med lagändringen är att begränsa hälsorisker och olägenheter som är kopplade till rökning samt minska risken att bli utsatt för passiv rökning.

Från 1 juli 2019 är det även förbjudet att röka på:

  • Lekplatser där allmänheten har tillträde
  • Inhägnade idrottsanläggningar och badplatser
  • Uteserveringar (Det är inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar ca 10 m)
  • Allmänna platser utomhus utanför entréer där allmänheten har tillträde
  • Busshållplatser

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter (t.ex. vattenpipa).

Det krävs alltid en ansökan eller anmälan för att få sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter ("vitt snus"), elektroniska cigaretter och liknande produkter.

Kraven för dig som säljer eller vill börja sälja tobak

Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Ansökan kan göras via vår e-tjänst. Vi har samlat information om vilka handlingar som ska bifogas till ansökan under "Relaterad information".

Blanketten "Begäran om uppgifter för ansökan om tobakstillstånd" ska fyllas i av den verksamhet som ansöker om tobakstillstånd. Blanketten "Begäran om uppgifter för ansökan om tobakstillstånd PBI" ska fyllas i av varje person med betydande inflytande i den verksamhet som ansöker om tobakstillstånd och skickas in till Skatteverket. Svar begärs till Miljö- och byggenheten i Sollefteå kommun via adressen samh.bygg@solleftea.se, blanketterna finns under "Relaterad information".

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter (”vitt snus”) eller elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare i Sollefteå kommun ska du göra en anmälan via vår e-tjänst. Du ska också skicka in ett egenkontrollprogram.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum, där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Vem ansvarar för handläggning och tillsyn?

Miljö- och byggenheten ansvarar för handläggning och tillsyn över att tobakslagen efterlevs.