Tobak

En cigarett

Från 1 juli i år blir det totalförbjudet att röka på många platser i kommunen, detta eftersom den nya tobakslagen träder i kraft.

Vad innebär den nya tobakslagen?

Rökförbudet som funnits sedan tidigare på t.ex. förskolor, skolor, skolgårdar och inne på restauranger utökas till fler platser. Syftet med lagändringen är att begränsa hälsorisker och olägenheter som är kopplade till rökning samt minska risken att bli utsatt för passiv rökning.

Från 1 juli är det även förbjudet att röka på:

  • Lekplatser där allmänheten har tillträde
  • Inhägnade idrottsanläggningar och badplatser
  • Uteserveringar (Det är inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar ca 10 m)
  • Allmänna platser utomhus utanför entréer där allmänheten har tillträde
    Busskurer

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter (t.ex. vattenpipa).

Kraven för dig som säljer eller vill börja sälja tobak

Förutom att rökförbudet utökas ändras även kraven för dig som säljer eller vill börja sälja tobak. Kravet innebär att det från 1 juli är tillståndspliktigt att sälja tobak.

Ansökan om att få sälja tobak finns som e-tjänst. De företag som sedan tidigare har en anmäld tobaksförsäljning måste göra en ny ansökan om tillstånd.

Företagare som tidigare anmält försäljning av tobak och fått ett bevis får fortsätta sälja sina tobaksprodukter fram till 31 oktober. Från och med 1 november behöver alla som ska sälja tobak ha lämnat in en ansökan. Du får fortsätta att sälja tobak under den tid det tar för oss att behandla Företagare som inte lämnat in en ansökan om tillstånd senast 31 oktober bryter därmed mot lagen och kan anmälas för olovlig tobaksförsäljning.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum, där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Vem ansvarar för handläggning och tillsyn?

Miljö- och byggenheten ansvarar för handläggning och tillsyn över att tobakslagen efterlevs.