Lyssna på sidan Lyssna

Osund konkurrens

Osund konkurrens

Upplever du att kommunen konkurrerar med dig eller att vi på annat sätt bedriver verksamhet som vi inte borde? Då har du en möjlighet att förmedla detta till oss genom vår E-tjänst som du finner här Länk till annan webbplats..

När du skickar in via vår E-tjänst så legitimerar du dig via Bank-Id. För oss är det viktigt att få en part att föra fortsatt dialog med. Ditt ärende landar först hos oss på näringslivsenheten. Därifrån tar vi ärendet vidare till berörd enhet.

Beroende på ärendets art så återkopplar vi med ett svar eller så kanske vi kallar till ett möte för vidare diskussion. Självklart kan du känna dig trygg med att vi tar ditt ärende på allvar och snarast återkopplar till dig.

Är det en fråga av mer allmän karaktär, så kan du alltid kontakta oss för att bolla dina funderingar.

Thomas Östlund - Näringslivschef
Telefon 070-211 15 38
E-post thomas.ostlund@solleftea.se

Johan Olsson - Näringslivsutvecklare
Telefon 070-713 49 06
E-post johan.olsson@solleftea.se

Jan Röhlander - Näringslivsutvecklare
Telefon 073-180 01 58
E-post jan.rohlander@solleftea.se