Lyssna på sidan Lyssna

Stöd för att utveckla kommuner

Feedback

Tillväxtverket har två uppdrag som ska stärka kommuner. Ett handlar om att stärka företagsklimatet i 39 kommuner i norra Sverige. Det andra om att stärka 30 landsbygdskommuner med utmaningar.

Utveckla företagsklimatet i 39 landsbygdskommuner

Företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv.

Stödet ska bidra till att dessa landsbygdskommuner får ett bättre företagsklimat och omfattar ekonomiskt stöd under tre år till och med 2024. Det är framför allt mindre kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete som får ta del av stödet.

Näringslivet i de här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar deras utveckling. Det handlar om att företagen inte alltid kan rekrytera rätt kompetens. Det handlar också om långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen eller en sårbar näringslivsstruktur.