Lyssna på sidan Lyssna

Företag, stöd och rådgivning

Sollefteå har drygt 1 500 företag. Om du vill driva eller utveckla företag i Sollefteå finns det goda förutsättningar i Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun tillhör, ur regionalpolitisk synpunkt, ett så kallat stödområde. Detta innebär att olika former av regionalpolitiska stöd kan beviljas företag som etablerar sig eller utökar sin verksamhet i kommunen.

Vad kan Näringslivsenheten göra för dig?

Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande.

Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet.

Vi erbjuder bland annat;

  • utbildningsinsatser
  • nätverksbyggande genom att stödja och medverka till företagsnätverk
  • inflyttarservice
  • starta eget-aktiviteter
  • seminarier inom olika ämnesområden

Här hittar du information som kan vara till nytta för dig som företagare. Saknar du något eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Thomas Östlund - Näringslivschef
Telefon 070-211 15 38
E-post thomas.ostlund@solleftea.se

Johan Olsson - Näringslivsutvecklare
Telefon 070-713 49 06
E-post johan.olsson@solleftea.se

Jan Röhlander - Näringslivsutvecklare
Telefon 073-180 01 58
E-post jan.rohlander@solleftea.se