Lyssna på sidan Lyssna

Upprustning av Röån

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag till Upprustning av Röån. Projektet pågår till december 2022.

Ån rinner från Betarsjön i Junsele ner till Ångermanälven och är en mycket uppskattad och vacker kanotled. Projektet syftar till att iordningställa två rastplatser med vindskydd och grillplats. Det ska även anläggas en brygga för att göra det enklare för paddlare att nyttja en av rastplatserna.

Genom att rusta upp leden och göra den till en viktig del av natur- och friluftsutbudet i Sollefteå kommun kan fler få tillgång till den. Genom att styra de som nyttjar leden till upprättade rastplatser skonas övrig natur i området.


Kontakt