Lyssna på sidan Lyssna

Småmyrorna Våtmarksåterställning

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag för projektet Småmyrorna Våtmarksåterställning. Projektet pågår till december 2023.

Målet med restaureringen är att så långt som möjligt återskapa våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet.

Småmyrorna är beläget väster om Björnberget och begränsas av skogsbilvägar. Inom området ligger tjärnarna Kåtatjärn, Långtjärn och Klingertjärn som avvattnas via Svartbäcken. Från Småmyrorna sker avrinningen till Bjursjömyren och Svartbäcken.

Bjursjömyren återställdes 2018 i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland.

Kontakt