Lyssna på sidan Lyssna

Norsjön - kultur och fritid

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag till projektet Norskön - Kultur och fritid. Projektet pågår till december 2022.

”Järnvägen” är vintervägen mellan de två järnbruken i Graninge och Sollefteå.

I över 200 års tid gick järnfororna med stångjärn och annat smitt gods med häst och släde genom skogen. ”Ombytet”, med ett vindskydd idag, är platsen där hästarna vilade och man bytte färdriktning mellan ekipagen. För att bevara delar av denna kultur vill Friluftsfrämjandet tillsammans med Sollefteå kommuns fritidsenhet tillgängliggöra delar av vintervägen. Detta genom att sprida kunskap om historien kring ”Järnvägen”, fäbodlivet samt om naturvärden.


Kommunen avser att utöka Hallstabergets spårsystemet med en avstickare till Norsjöstugan, en äldre fäbodliknande stuga som ska kunna nyttjas för kortare övernattningar eller raster. Spåret kommer passera Skärvstabodarna, en kulturmiljö som representerar en svunnen tid.


Projektets syfte är att skapa en mötesplats för utflykter som inte enbart främjar friluftsentusiasten utan även bevarar och berättar om den kulturhistoria som präglat området.

Kontakt