Lyssna på sidan Lyssna

Alla vill ha ett stabilt klimat

Dina val är av stor betydelse för att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Alla vill ha ett stabilt klimat - globalt mål 13.

Klimatpåverkan i Sverige är i snitt 9 ton per person och år, vilket är mycket högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att inte överstiga 2 grader för den globala medeltemperaturökningen och sträva mot att hålla den temperturökningen under 1,5 grader. Jordens globala medeltemperatur har idag ökat till 1 grad.

Det innebär att vi bör hamna på högst 1 ton per person år 2050.

Vad gör kommunen för klimatet?

Sollefteå kommuns aktuella lokala projekt för klimatet är:

  • Inventering av kommunens fordonsflotta 2022-2023
  • Pilotprojekt med elbil i ordinarie verksamhet 2022-2023
  • Strategi för Agenda 2030 - ett försök att införa systematiskt arbete 2019-2023
  • KliMATval - Svinn.Win - för lokala kretslopp

Samverkansprojekt med andra aktörer som region Västernorrland och andra organisationer:

  • Elektrifieringslöftet - Region Västernorrland
  • Stolpe in för stad och land - Biofuel Region
  • Fossilfritt i tanken - Biofuel Region
  • Ekokommun - Sveriges ekokommuner SEKOM

Vad kan du göra för klimatet?

Ett första tips är att göra en beräkning av dina levandsmönster. Använd klimatberäkningsverktyg som Klimatkontot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Klimatkalkylatorn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare Benny Wälitalo.