Lyssna på sidan Lyssna

Hållbar tillväxt

Sollefteå kommuns utgångspunkt för ekonomisk hållbarhet är långsiktighet i form av politiska beslut, ekonomisk balans och resurshållning. Ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå målet för social hållbarhet - en hållbar människa.

Lokal definition för ekonomisk hållbarhet

"Hållbar ekonomisk utveckling är en utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov. I ett ekonomiskt hållbart Sollefteå är företagsklimatet gott och invånarnas ekonomiska välfärd främjas bland annat genom goda möjligheter till utbildning, boende och arbete."

Lokala ambitioner för Hållbar tillväxt

  • ska samverka med gemensamma resurser och kompetens över verksamhets- och ansvarsgränser för att hitta den långsiktigt bästa lösningen för medborgaren. Basen i samhället är ett dynamiskt och bärkraftigt näringsliv i tillväxt.
  • ska ge våra barn och ungdomar en attraktiv utbildning utifrån både nuvarande och kommande behov på arbetsmarknad, högre utbildning tillhandahålls både på plats eller distans.
  • ska möjliggöra ett varierat och tryggt boendealternativ i hela kommunen med tillskapande av nya attraktiva boenden och områden.

- framtaget av Sollefteå kommuns styrgrupp för hållbar utveckling

Antagna styrdokument som kopplar till Hållbar tillväxt

Kontakt