Lyssna på sidan Lyssna

Restaurering av Storflon, Rävsjön

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag för att restaurera våtmarken Storflon. Projektet pågår till december 2023.

Storflon ligger vid inloppet av Rävsjön och avrinner via Hamptjärnsbäcken.

Målet med restaureringen är att så långt som möjligt återskapa våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Restaureringen syftar även till att minska sedimentationstransporten från myren till Hamptjärnsbäcken.

Kontakt