Lyssna på sidan Lyssna

Hågestaöns friluftsområde

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag för att förbättra Hågestaön och bibehålla området som ett tätortsnära grönområde. Projektet pågår till och med december 2024.

På grund av områdets popularitet finns det ett behov av att förbättra området för att vara mer anpassat till mängden besökare.

I projektet ska man bygga ett vindskydd med fasta grillplatser. Man ska även införskaffa ett fungerade avfallssystem som kan hantera mängden sopor från besökare. Avfallssystemet ska passa in i grönområdet och ska inte ha någon negativ effekt på naturen eller djuren.

Hågestaön ska även göras mer tillgängligt genom inköp av fler bänkar som placeras i området samt en ny aktivitetsyta för barn.

Kontakt