Lyssna på sidan Lyssna

Norrlands pollineringspark

Sollefteå kommun har beviljats LONA-bidrag för att utveckla forskning kring pollinering. Projektet pågick till och med december 2022.

Att pollinering fungerar är av mycket stor betydelse för alla livsformer, inte minst oss människor, och vår överlevnad. Med dagens olika miljöförändringar så hamnar ofta våra olika pollinatörer i kläm. Utan pollinatörer så kan många av våra växter i fortplanta sig.

LONA-projektet har byggt en park med hjälp av forskare för att studera hur pollinatörer rör sig och vilka växter de rör sig emellan. Det är lätt att det är bin som sköter detta men pollinatörer är väldigt många olika insekter.

Projektet har sin bas på djurparken i Junsele, Sollefteå kommun. Med teknik och en hel del fysiska besök från forskare och forskarstudenter har många av dessa insekter dokumenterats.

Se mer om projektet på https://nordicbeehive.se/lona-projekt/ Länk till annan webbplats.

Projektet är avslutat men arbetet med fortsatt utveckling av parken löper vidare utan LONA-stöd.

Kontakt