Lyssna på sidan Lyssna

Hållbar människa

Sollefteå kommuns utgångspunkt för social hållbarhet är ett gott liv och en god livsmiljö med friska delaktiga och trygga medborgare. En hållbar människa är målet för social hållbarhet.

Lokal definition för social hållbarhet

"Ett socialt hållbart samhälle uppfyller mänskliga rättigheter och behov. Det är stabilt och kan hantera plötsliga förändringar och kriser. Ett socialt hållbart Sollefteå är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Sollefteå är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum."

Lokala ambitioner för Hållbar människa


  • ska möjliggöra en god, jämlik hälsa och ett tryggt samhälle för alla medborgare i Sollefteå kommun med ett särskilt fokus på barn och unga
  • ska skapa möjligheter för medborgare i Sollefteå kommun att förbättra sin hälsa, minska utanförskapet och öka människors delaktighet och tillit, bland annat genom att stödja och underlätta föreningar och ideella organisationers arbete.
  • ska vara transparant och öppen med sin verksamhet för att bidra till att öka medborgarnas samhällstillit.

- framtaget av Sollefteå kommuns styrgrupp för Hållbar utveckling.

Kontakt