Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning och latrin

Schemalagd tömning av slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk görs en gång per år, både i fritidshus och permanenthus. Tömningen görs av kommunens entreprenör Nipfrakt.

Nyhet!

Den nya taxan för tömning av slam och fett började gälla från och med den 1 januari 2024. Nytt i taxan är bland annat tilläggsavgift för extra slanglängd samt för tunga lock över 35 kg som kräver att två personer hjälps åt. Läs mer nedan.

Nytt för 2024 är även att tömningen faktureras efter utförd tömning. Fakturan skickas ut nästkommande månad.

Tömning av BDT-brunnar görs efter beställning från fastighetsägaren.

Den schemalagda tömningen görs från tidig vår till oktober.

Extra slamtömning?

Kontakta Sollefteå kommun om du behöver extra tömning. Du kan även ringa Nipfrakt direkt.

Nipfrakt kontaktuppgifter:

  • Telefon dagtid: 0620 - 139 40
  • Telefon kvällar och helger: 070-394 08 50

Se tilläggspriser nedan (inklusive moms). Ordinarie pris för tömning tilllkommer (se renhållningstaxan längst ner).

Tilläggspriser för extra slamtömning

Beställningstyp

kr inkl. moms

Tömning inom 5 arbetsdagar

875

Tömning inom 6 timmar vardagar mellan kl 07:00 - 16:00

1375

Tömning inom 6 timmar, jourutryckning

2250

 

Tänk på!

  • Vägen fram till huset måste vara farbar för slambilen. Det innebär att vägen ska hålla för en lastbil och att inga grenar och kvistar hänger in över vägen.
  • Röj fram brunnen från gräs och sly så att den syns, markera gärna ut den med en käpp så att den syns.
  • Om avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn vid hämtning överstiger 25 meter tillkommer en avgift för extra slang.
  • Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person.
  • Om lock eller manlucka har en vikt över 35 kg tillkommer en avgift om det krävs att två personer hjälps åt för att lyfta.

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner. För 2024 är det orange markering.

Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kan komma från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen.

Förlängt hämtningsintervall

Läs mer om förlängt hämtningsintervall genom att klicka på rubriken "Förlängt hämtningsintervall" i högerspalten.

Vad händer med slammet?

Läs om vad händer med slammet genom att klicka på rubrik "Vad händer med slammet" i högerspalten.