Lyssna på sidan Lyssna

Matavfall från hushåll

Under 2024 kommer alla som bor i Sollefteå kommun börja sortera ut sitt matavfall för separat insamling och behandling. Med den nya utsorteringen kommer du att få ett nytt kärl så att du kan slänga mat- och restavfallet separerat från varandra.

Från och med 2024 är det ett lagkrav att alla ska sortera ut matavfallet från övrigt avfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Matavfallet kommer att behandlas genom rötning i Härnösand. Genom att röta matavfallet erhålls biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel, det gör att användandet av diesel och bensin kan minska. Biogödsel kan användas som näring till jordbruksmark. Det ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Att röta matavfallet istället för att förbränna det är mer resurseffektivt.

 

Gå till matavfallsinsamling i menyn eller använd den här länken: matavfallsinsamling, där vi har samlat all information om den nya matavfallsinsamlingen.