Lyssna på sidan Lyssna

Förlängt hämtningsintervall

Om skäl finns kan du få förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare. Du måste i så fall lämna in en skriftlig ansökan till miljö- och byggenheten, som därefter gör en prövning av ärendet.

För att få förlängt hämtningsintervall ska nedanstående kriterier uppfyllas. Uppfylls inte kriterierna kommer förlängt hämtningsintervall inte beviljas.

Avgift för beslutet debiteras oavsett du får förlängt hämtningsintervall eller inte. Undantag från slamtömningsrutinen är personligt och gäller inte längre om förutsättningarna för det beviljade undantaget förändras.

Medgivande om förlängt hämtningsintervall gäller i höst sex år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Permanentbostäder

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav och ska vara funktionell. En godkänd anläggning innebär att den ska bestå av en slamavskiljare, antingen en traditionell trekammarbrunn med T-rör, CE-märkt slamavskiljare eller liknande. Anläggningen ska även ha ett efterföljande reningssteg.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.
  • Hushållet består av endast en person.


Förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare i permanentbostäder ges endast för tömning vartannat år (t ex tömning år 2024-2026-2028). Förlängt hämtningsintervall beviljas inte för sluten tank.

Fritidsbostäder

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav och ska vara funktionell. En godkänd anläggning innebär att den ska bestå av en slamavskiljare, antingen en traditionell trekammarbrunn med T-rör, CE-märkt slamavskiljare eller liknande. Anläggningen ska även ha ett efterföljande reningssteg.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.

Förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare i fritidsbostäder ges endast för tömning vart tredje år (t ex tömning år 2024-2027-2030). För sluten tank kan förlängt hämtningsintervall endast ges för tömning vartannat år (t ex tömning år 2024-2026-2028).