Lyssna på sidan Lyssna

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut från ditt övriga avfall och lämnas för återvinning på någon av kommunens återvinningsstationer. På det sättet bidrar du till att mängder av energi och resurser sparas.

Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för att samla in förpackningar och tidningar från privatpersoner. Sollefteå kommun har tagit över de återvinningsstationer som finns utplacerade på flertalet platser i kommunen. Vid dessa återvinningsstationer kan du som privatperson lämna dina förpackningar och tidningar.

Du hittar alla återvinningsstationer på sopor.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ett så kallat producentansvar för insamlingen av förpackningar. Det innebär att det är de som erbjuder produkter som har förpackningar som står för kostnaden för insamlingen. Övertagandet av återvinningsstationerna kommer därmed inte att leda till någon ökad kostnad för kommunen och därmed kommer det inte att påverka avfallstaxan.

Fastighetsägare av flerbostadshus

Från och med 1 januari 2024 så har kommunen ansvar att samla in förpackningar och tidningar från privatpersoner vilket även inkluderar flerbostadshus. Sollefteå kommun har valt att auktorisera entreprenörer som får hämta förpackningar från flerbostadshus som väljer att erbjuda fastighetsnära insamling. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter som väljer att samla in förpackningar från sina fastigheter måste anlita någon av dessa auktoriserade entreprenörerna.

De entreprenörer som är auktoriserade i dagsläget är:

  • Allmiljö
  • Stena Recycling
  • VTG

Fastighetsägare som väljer att ha fastighetsnära insamling av förpackningar för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag. För att du som fastighetsägare ska få bidraget måste du göra en anmälan att du har fastighetsnära insamling av förpackningar. Du hittar mer information om fastighetsnära insamling och anmälan på sidan för flerbostadshus Öppnas i nytt fönster..