Lyssna på sidan Lyssna

Sophämtning

Sollefteå kommuns entreprenör Allmiljö tömmer normalt sopkärlet var fjortonde dag. Avfallet som samlas in tas om hand genom förbränning i Korstaverket, Sundsvall. Genom att förbränna soporna kan man utvinna energi som kan användas till värme- eller elproduktion.

Vilken dag töms mitt sopkärl?

Skriv in gatuadressen med gatunummer för att se när vi tömmer ditt kärl. Tänk på att du behöver skriva ut hela adressen, inklusive gatunummer, för att få rätt tömningsdag.

Klicka på ladda ner för att spara tömningsdagarna som PDF.

Placering av sopkärl - nytt från 1 mars

Från och med den 1 mars 2024 kommer vi att tömma alla sopkärl för en- och tvåfamiljshus med nya sopbilar. Det innebär att ditt sopkärl måste placeras på ett lite annorlunda sätt än tidigare för att det ska gå att tömma.

Så här gör du:

 • Ställ kärlet med handtaget och hjulen in mot gården/tomten/diket
 • Placera kärlet plant och max 1,6 meter från vägen
 • Placera kärlet plant och max 1,6 meter från vägen
 • Se till att det är fritt runt och mellan varje kärl
 • Minst 0,5 meter fritt runtomkring samt 4,5 meter ovanför
 • Kärlet ska vara placerat i gatunivå (ej på snöhög eller liknande)
 • Ställ gärna kärlet på uppfarten, inte framför postlådor och/eller staket
 • Snöröj runt och ovanpå kärlen - och sanda runtom
 • Förpacka avfallet väl så skräpar vi inte ner när vi tömmer ditt kärl

Sålt eller köpt hus?

Har du sålt eller köpt hus måste ny ägare anmälas till kommunen. Finns en e-tjänst och blankett för detta, klicka på länken längst ner.

Hämtning vid fritidshus

Vid fritidshus hämtas sopor var fjortonde dag under perioden 1 maj till 30 september. I en del större sommarstugeområden finns gemensamma sopkärl, men finns inte det kan även fritidshus ha egna kärl.

Dela sopkärl med en granne?

Angränsande fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till kommunen dela sopkärl, se blankett längst ner. Vid utnyttjande av gemensamt kärl för flera fastigheter ligger avgiftsskyldigheten gentemot kommunen för taxans rörliga del på den fastighetsägare där kärlet är registrerat. Fastighetsinnehavare som utnyttjar delat kärl betalar full grundavgift och 50% av hämtningsavgift för renhållning och faktureras separat. Hushåll kan dela på ett 240 L kärl.

Prisexempel för delat 240-liters kärl:

Grundavgift (1161 kr) + hämtningsavgift (0,5*991 kr) = 1656,5 kr per år.

Viktavgift tillkommer och faktureras fastighetsägaren där kärlet är registrerat.

Tänk på!

 • Sopkärlet töms mellan 06:00 och 19:00.
 • Skotta och sanda kring sopkärlet.
 • Enskilda vägar måste vara farbara för sopbilen. Det innebär att vägen ska hålla för en lastbil och att inga grenar och kvistar hänger in över vägen. På vintern ska vägen plogas och sandas.
 • Fyll inte mer sopor i kärlet än att locket kan stängas. Packa inte heller kärlet, då kan sopor fastna och ramlar då inte ut vid tömning.
 • Har du mycket sopor en vecka kan du ställa ut en extrasäck på tömningsdagen
 • Lägg inga lösa sopor i kärlet, förpacka dem i påsar. Gäller även aska från till exempel grillning och andra dammande avfall. Vid grillning tänk på att blöta askan så att det inte tar eld i sopkärlet.

Har du frågor om sophämtning?

Har du frågor om sophämtning tar du kontakt med kommunen på 0620-68 20 00. Till exempel byte av kärl, ägarbyte, fakturafrågor, priser, sortering eller extra tömning.

Har du däremot mer specifika frågor om själva sophämtningen, till exempel varför du inte fått ditt sopkärl tömt, kan du kontakta Allmiljö direkt på 0620-100 20.