Lyssna på sidan Lyssna

Tolk- och taltjänst

samtal

Tolk och taltjänst i Västernorrland drivs av Regionen och finns i Härnösand. Här erbjuds bland annat kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva.

Tolktjänst kan beställas till alla förekommande situationer i vardagslivet, till exempel vid:

  • sjukhusbesök
  • arbetsplatsträffar
  • myndighetskontakter

Taltjänst ger språk- och kommunikationsstöd till dig med någon form av språkstörning eller talskada. Kan beställas när behov finns i vardagslivet av talstöd, telefon- eller texttelefonservice samt läs- och skrivstöd.

Kontakt