Lyssna på sidan Lyssna

Fritidsaktiviteter

Skidåkare

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv på fritiden, jobbet och i skolan.

För att vardagen ska fungera kan du behöva särskilt stöd och service.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en av lagarna som styr kommunens arbete med fritid till personer med funktionsnedsättningar.

En bra fritid har stor betydelse för alla

Din fritid är en viktig del av ditt liv. På fritiden återhämtar vi oss från arbete och skola. Fritiden ger oss inte bara livskvalité utan har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet.

Det är viktigt att det finns möjligheter

Den fritidsverksamhet som Sollefteå kommun erbjuder har som målsättning att fånga upp behov och önskemål om olika fritidsintressen.

Fritiden på Facebook

Nu finns fritiden på Facebook och där kan du hitta information om aktiviteter. Bland annat finns det en frågeslinga uppsatt på Hälsans stig.

Facebook-gruppen heter Fritiden Funktionsstöd. Länk till annan webbplats.