Lyssna på sidan Lyssna

Syn- och hörselnedsättning

glasögon

Information om det stöd personer med syn- och hörselnedsättning kan få av Region Västernorrland.

Synrehabilitering

Synrehabiliteringen i Västernorrland finns tillgänglig för dig som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. Finns i Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Här erbjuds habilitering / rehabilitering utifrån dina behov och kan ske både enskilt och i grupp.

Hörselvård

Hörselvården är en länsövergripande verksamhet inom Regionen som ansvarar för rehabilitering, habilitering, tolktjänst, taltjänst och teknisk service till hörselskadade, döva och dövblinda länsbor i alla åldrar.

Barn och ungdomar

  • Hörselhabiliteringen ger insatser till barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet/tinnitus och deras familjer.
  • Råd och stöd erbjuds till föräldrar och barn samt konkret och personligt stöd för barns utveckling på plats hemma och på hörselhabiliteringen.
  • Information ges om det stöd samhället kan ge och de tekniska hjälpmedel barnet har rätt till.

Vuxna

  • Hörselrehabiliteringen omfattar insatser till vuxna med hörselnedsättning/dövhet/tinnitus och dövblindhet.
  • Rehabiliteringen läggs upp utifrån var och ens individuella behov och kan innehålla olika insatser.
  • Psykolog, kurator och hörselpedagog ingår i teamet.
  • Inom Hörselvården finns en samlad resurs för psykosociala, pedagogiska, medicinska och tekniska insatser.

Hörcentralen i Sollefteå

Här erbjuds hörselhabilitering och hörselrehabilitering till barn och vuxna med hörselnedsättning. Det görs genom diagnostisering av hörsel, ordination och anpassning av hörapparater, ordination av tekniska hjälpmedel samt rådgivning och stöd.

Kontakt