Lyssna på sidan Lyssna

Brukarråd - Daglig verksamhet

pratbubblor

Brukarrådet är ett rådgivande organ som träffas två till fyra gånger per år, vid behov kan ytterligare möten planeras. Syftet med Brukarrådet är att skapa en kvalitetshöjning av insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Kvalitetshöjning ska ske genom:

 • Inflytande och delaktighet
 • Information
 • Kunskapsutbyte
 • Synpunktshantering
 • Idéutveckling

Brukarrådet består av:

 • En politiker från kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg.
 • Två enhetschefer för daglig verksamhet inom Sollefteå kommun.
 • Två handledare. En från vardera Junsele- och Sollefteåområdet.
 • Fyra brukare. Två från Junseleområdet och två från Sollefteåområdet.
 • Tre anhöriga. En från Junseleområdet och två från Sollefteåområdet.
 • Enhetscheferna fungerar som ordförande och sekreterare vid varje möte.

Så väljs representanter till Brukarrådet:

 • Representanter för gruppen anhöriga utses genom att en intresseanmälan skickas ut och intresserade anmäler sig till respektive enhetschef. Därefter utses tre stycken personer av ansvariga enhetschefer. Eventuella övriga intresserade fungerar som ersättare vid frånvaro.
 • Sollefteå kommun utser sin representant.
 • Brukarnas representanter utses genom val på de olika arbetsplatserna.
 • Representant från handledargruppen utses vid arbetsplatsträffar.