Lyssna på sidan Lyssna

Arbetsplatser daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan erbjuda dig olika former av sysselsättning utifrån dina förutsättningar, intressen och önskemål. Verksamheten organiseras som en vanlig arbetsdag, men anpassas individuellt.

Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Sollefteå Dagcenter

Vid Sollefteå Dagcenter finns två grupper, vilka är speciellt inriktade på verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar.

I dessa grupper arbetas det mycket med stimulans av kroppens alla sinnen genom t.ex. att baka, måla och sjunga.

Annan verksamhet vid Dagcentret är bland annat odling av blommor och rullstolsdans.

Utflykter anordnas minst en gång per vecka.

Några brukare som har sin dagliga verksamhet här arbetar även ibland inom andra verksamheter.

Junsele Dagcenter (Björnen)

Björnen är en daglig verksamhet belägen i Junsele.

Verksamheten består bland annat av:

  • Vedhantering, sågning och klyvning.
  • Leverans av ved till vindskydden vid fiskevårdsområdena i Junsele närhet.
  • Pappersåtervinning från olika företag samt äldreboendet och gruppbostäderna i Junsele.
  • Matlagning två gånger per vecka där alla brukare deltar enligt schema.
  • Snickeri där det tillverkas till exempel fågelholkar.
  • Möjlighet finns att brodera, pyssla och väva för de som vill.
  • Utflykter med till exempel korvgrillning.
  • Välbesökt sång- och musikstund med lokal trubadur varje fredag.

Här finns även ett sinnenas rum / aktivitetsrum. Detta används mest av de brukare som av olika anledningar har svårt att delta i de aktiviteter som finns, men givetvis kan alla brukare nyttja rummet. Sinnenas rum är ett rum där man kan dra sig undan en stund och lyssna på musik eller få taktil stimulering eller t.ex. spela tv-spel.

Café Jawist

Café Jawist är ett café som finns i Bilbolagets lokaler på Övergård i Sollefteå.

Här finns fikabröd som bullar och kakor men även matiga smörgåsar och pajer. Möjlighet finns även att göra beställningar på smörgåsar för avhämtning.

Café Jawist har öppet måndag till fredag samt de lördagar som Bilbolaget håller öppet.

Café GB

Café GB är ett café som bedrivs i gymnasieskolan Gudlav Bilders lokaler i Sollefteå.

Caféet har ett brett utbud och är en naturlig samlingspunkt för elever och personal vid skolan.

Förutom sysslorna i caféet ingår också att hjälpa till i skolans matsal.

Öppettider följer skolans läsårsplanering.

Café Solgården

Bedriver sin verksamhet vid Solgårdens servicehus i Sollefteå, och caféet är en del av gruppens verksamhet. Här serveras fikabröd och smörgåsar samt säljs hygienartiklar och godis.

Övriga arbetsuppgifter innebär bland annat olika serviceuppdrag på Solgården som att duka borden i matsalen inför måltider, tvättsortering och diverse andra varierande sysslor.

Här finns dator att låna med gratis wifi-uppkoppling.

Café Solgården är öppet dagtid måndag -fredag.

Skedoms Café

Caféet bedrivs i Skedomsskolans lokaler på Remsle.

Öppettider följer skolans läsårsplanering.

Vallagruppen

Vallagruppen är en grupp inom daglig verksamhet som arbetar vid Vallaskolan och Lillängets skola i Sollefteå.

De utför diverse göromål som t.ex. återvinning av papper, kopiering av material till lärarna, hjälper till i fiket och ställer ut frukt i klassrummen.

Erikshjälpen

Den som har sin dagliga verksamhet på Erikshjälpen deltar i de dagliga sysslorna, rengöring och lagning av de saker som lämnas in samt försäljning.

Vedfixarna

Bedriver sin verksamhet i Sollefteå med bland annat vedhantering / vedförsäljning

Vidare utför de olika uppdrag vid gymnasieskolan Gudlav Bilder, kommunal mat- och medicinkörning samt citystäd. Utifrån säsong ingår även gräsklippning och snöskottning i gruppens arbetsuppgifter.

Fixarna lantgård

Är en del av fixargruppen som arbetar på en lantgård.

Fixarna lantgård utför alla olika sysslor som behöver utföras på en gård.

Det är arbete både utomhus och inomhus, som att röja sly, vedhantering, laga mat och baka. Dom mockar, sladdar paddocken, lagar och målar hopphinder.

Fixarna fritid

På Fixarna fritid bistår man kommunens fritidsverksamhet med diverse uppdrag.

Enskilda företagsplatser

Enskilda företagsplatser är en verksamhet för dig som står närmast arbetsmarknaden.

Syftet och målet är att stödja och hjälpa dig så att du kan få en arbetsplats hos någon arbetsgivare i Sollefteå kommun.

En handledare arbetar här med att hitta platser utifrån varje brukars behov samt att stödja de som finns ute på olika arbetsplatser i kommunen.

Samarbete bedrivs med ett flertal företag och med olika förvaltningar inom Sollefteå kommun.

Vi har idag ca 25-30 företagsplatser. Det är ständigt föränderligt utifrån brukarnas förmågor och behov samt vilka företag som tar emot.

Resor till och från daglig verksamhet

För dig som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar att resa på egen hand, regleras dina resor till och från ditt arbete av lag om färdtjänst.

Alla som behöver hjälp med att resa till och från sin dagliga verksamhet åker arbetsresor via färdtjänst och betalar en avgift för dessa.

Kostnaden för arbetsresor utgår från priset på bussbiljett (resekort) som räknas om gånger 1,25. Därför kan kostnaden ändras varje månad eftersom taxan för buss ändras utifrån hur ofta man åker.

Om behov finns av särskilt personligt stöd vid resor till och från daglig verksamhet finns möjlighet att ansöka om detta hos socialsekreterare som handlägger stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).