Psykisk funktionsnedsättning

Vi strävar efter att erbjuda dig med psykiska funktionsnedsättningar ett individuellt anpassat stöd så att du ska kunna leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt.

Våra verksamheter är särskilda boenden, boendestöd och sysselsättning med nära samverkan med RSMH, riksförbundet för social och mental hälsa.

Ett beslut om särskilt boende innebär att det finns ett litet antal lägenheter grupperade kring ett gemensamt utrymme, där service och omvårdnad kan tillgodoses alla tider på dygnet. Du bor i egen lägenhet och har tillgång till personal.

Ett beslut om boendestöd innebär en möjlighet för dig att få ett personligt individuellt planerat stöd. Insatsen kan se olika ut beroende på vilka behov och önskemål du har. Det kan röra sig om samtal eller stöd i hemmet med tvätt, planera inköp, matlagning, betala räkningar m.m.

Boendestöd kan även innebära stöd utanför hemmet exempelvis för att kunna träffa släkt och vänner eller för att besöka tandläkaren.

Passet - daglig verksamhet

Passet ger möjlighet till sysselsättning och återhämtning där fokus ligger på individens färdigheter. Ingen ansökan om biståndsbedömning, läkarintyg eller medlemskap i RSMH behövs för att komma hit. Alla är välkomna!

Se länk till Passet i rutan Relaterad information.