Familjeteamet - stöd för barn, unga, familj

Familjeteamet är en verksamhet inom socialtjänstens enhet för barn, unga och familj. Vi erbjuder dig och din familj olika former av stöd utifrån de behov ni har. Du kan söka stöd och hjälp för att förbättra er relation, kommunikation eller få hjälp att tydliggöra olika familjemedlemmars behov, samt hitta lösningar i konflikter i familjen.

Vi finns till för dig som:

 • bor i Sollefteå kommun
 • är barn eller ungdom och har problem exempelvis med familjerelationer, skolan eller med kompisar
 • ​är förälder med barn/ungdom i åldern 0 - 20 år som behöver stöd i att förändra familjens situation

Vi erbjuder:

 • Familjesamtal/Familjebehandling​
 • Barn/ungdomsgrupper
 • Komets föräldrautbildningar
 • Enskilda samtal
 • Föräldrakvällar
 • Föräldracoaching
 • Praktiskt/pedagogiskt stöd i ditt hem
 • Nätverksmöten
 • ART - Aggressiv Replacement Training
 • Medling

Hur går det till att få stöd?

Om du och din familj är intresserade av att få del av insatser från Familjeteamet kan du göra på två sätt:

 • Kontakta mottagningssekreterare inom kommunens barn- och familjeenhet. Där kan du ansöka om insatser från oss. En socialsekreteraren kommer då att utreda om ni har rätt till insatser och fatta ett beslut om det.
 • Ta kontakt med familjeteamet servicemottagning. Det görs ingen prövning eller utredning av ditt behov utan det är du själv som avgör om du behöver hjälp.

Behandling och utbildning är kostnadsfri om du bor i kommunen.

Träffarna kan ske i familjeteamets lokaler, medborgarkontoren i Ramsele, Junsele eller Näsåker eller på annan plats.

Vilka som är med på träffarna kan se olika ut utifrån vad som passar er.

Det kan vara:

 • hela familjen
 • endast föräldrar
 • föräldrar för sig och barnet eller ungdomen för sig

När vi träffar barnen, ungdomarna är alltid vårdnadshavarna informerade och har godkänt att vi träffas.

Vi som arbetar på Familjeteamet

Vi som arbetar på familjeteamet är fyra behadlingsassistenter. Vi har specialiserat och vidareutbildat oss inom olika metoder.​ Vår lokal finns på Hågesta.

Om du vill få mer information eller prata med någon om dina funderingar är du välkommen att ringa till någon av oss på familjeteamet. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Kontakt