Lyssna på sidan Lyssna

Familjeteamet - stöd för barn, unga, familj

Familjeteamet är en verksamhet inom socialtjänstens enhet för barn, unga och familj. Vi erbjuder olika former av stöd utifrån de behov ni har. Ni kan t ex få stöd att förbättra er relation, främja kommunikation eller få hjälp att tydliggöra olika familjemedlemmars behov, samt hitta lösningar i konflikter i familjen.

Hos Familjeteamet arbetar behandlingsassistenter som är specialicerade och vidareutbildade inom olika metoder. Vår lokal finns på Kungsgatan 10c i Sollefteå.

Vi finns till för dig som bor i Sollefteå kommun och är barn, ungdom eller förälder med barn/ungdom i ålder 0-20 år. Utbildning och behandling är kostnadsfri för dig som bor i kommunen.

Vi erbjuder bland annat:

 • Föräldrastödskurser (t ex ABC, Komet och CRAFT)
 • Barn/ungdomsgrupper t ex "Skilda världar" för barn med seprarerade föräldrar och "BIM" för barn i missbruksfamilj. Grupper kan även sättas samman utifrån behov.
 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal/Familjebehandling​
 • Föräldrakvällar och Föräldracoaching
 • Medling
 • Praktiskt/pedagogiskt stöd i ditt hem
 • ART - Aggressiv Replacement Training
 • Nätverksmöten

Vilka som är med på träffarna kan se olika ut utifrån vad som passar er, det kan vara:

 • hela familjen
 • endast föräldrar
 • föräldrar för sig och barnet eller ungdomen för sig

Träffar kan ske i Familjeteamets lokaler, medborgarkontoren i Ramsele, Junsele, Näsåker eller på annan plats enligt överenskommelse.

När vi träffar barn eller ungdomar är alltid vårdnadshavare informerade och har godkänt att vi träffas.

Hur går det till att få stöd?

För några insatser krävs dock att en socialsekreterare gör en utredning av insatsbehovet och fattar beslut om bistånd. Det kan t ex handla om behov av mer långvariga insatser eller andra former av stöd och hjälp.

Vill du få mer information eller bara prata med oss om dina funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Familjeteamet eller mottagningen för barn, unga och familj. Kontaktuppgifter hittar du i konktaktrutan nedanför.

Kontakt