Lyssna på sidan Lyssna

Adoption

En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt. Att adoptera innebär att ni tar emot ett barn under 18 år som ert eget. Det finns nationella och internationella adoptioner.

Nationell adoption

Innebär att ni adopterar ett barn som är fött i Sverige. Den vanligaste typen av nationell adoption är så kallad närståendeadoption (även kallad styvbarnsadoption) Närståendeadoptioner kan vara att du som styvföräldrar vill adoptera din make, makas eller registrerad parters barn. Om du vill adoptera måste du ansöka hos Tingsrätten. Innan Tingsrätten fattar det slutgiltiga beslutet gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Internationell adoption

Betyder att ni adopterar ett barn från ett annat land, dessa är mest förekommande. Du som vill adoptera ett barn från utlandet måste gå en föräldrautbildning innan individ- och omsorgsnämnden lämnar medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Ansök om medgivande från kommunen

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker ni hos kommunen om ett så kallat medgivande. Om ni är två som ansöker om att gemensamt adoptera ett barn måste ni vara gifta. En utredning görs för att ta reda på om ni är lämplig som adoptivföräldrar.

Om utredningen visar att ni är lämplig kan kommunen ta ett beslut om att ge er tillstånd att adoptera. Informationen som ni lämnar blir underlag för kommunens beslut och används också när ni presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som är lämpligt att adopteras av er.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta familjerättssekreteraren.

Du som är intresserad av mer information om adoption kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida eller via MFoF Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd ( före detta MIA: Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor).

Kontakt