Lyssna på sidan Lyssna

Familjehem

Gemensam Familjeorganisation (GFO) varumärke bild

Gemensam Familjeorganisation (GFO) är ett samarbete mellan Sollefteå, Härnösand, Kramfors, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommun.

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver.

Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem kan variera från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av dig som familjehem?

Som familjehem är du en del i det tredelade föräldraskapet där de biologiska föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har du tät kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön, ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Gemensam familjehemsorganisation

Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns gemensamma satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

GFO ansvarar för rekrytering och kartläggning av nya familjehem, samt erbjuder utbildningar, fortbildningar, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram. På uppdrag av placerande kommun kan GFO ge individuellt stöd.

Till GFO vänder du dig om du har frågor om uppdraget som familjehem.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård –
Tillsammans för barnens bästa!

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer en kartläggning att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam.

I kartläggningen ingår ett initialt samtal, hembesök bokas in, referenstagning görs och ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.

Alla familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Kontakt