Lyssna på sidan Lyssna
Får enbart användas vid marknadsföring av ABC pga upphovsrätt

ABC - Alla barn i centrum

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Sollefteå kommun olika former av föräldrastöd.

Läs om Alla barn i centrum (ABC) nedan och hur du gör om du är intresserad av att delta i gruppträffar.

Enbart för marknadsföring av ABC kurs får ej användas till annat pga upphovsrättigheter

ABC - Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer.

Att bra relationer med våra barn är viktiga, det behövs egentligen ingen forskning för oss att veta. Däremot kan de flesta av oss föräldrar känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur kan vi förebygga konflikter? Hur hanterar vi bråk? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur skapar vi harmoni runt matbordet? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Positiva effekter

Programmet har utvecklats av kommuner i Stockholms län på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. ABC har utvärderats av Karolinska institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens och på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Gruppträffar ABC 3-12 år

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träff ett – visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff två – vara med
Varför gör barn som de gör? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff tre – visa vägen
Hur kan jag tillämpa ett lugnt föräldraskap och vara en förebild för mitt barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?

Träff fyra – välja strider
Hur kan vi minska tjat och skäll i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Hur kan jag fortsätta att använda ABC hemma i vardagen?

Intresseanmälan

Vill du vara med på gruppträffar eller bara få mer information?
Kontakta Familjeteamet på 0620-68 25 68, vardagar 8-16.30.


Kontakt