Lyssna på sidan Lyssna

Familjerådgivning

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om du har relationsproblem i ett nära förhållande och det känns svårt att själv hitta en lösning, är du välkommen till familjerådgivningen. Vi arbetar med människor som har behov av hjälp och stöd i sin relation. Människor som kommer till familjerådgivning är i olika skeden i livet, har olika sexuell läggning eller etniskt ursprung. Vid behov kan exempelvis tolk kontaktas.

Några kan ha hamnat i en situation där läget känns låst och det är svårt att komma vidare på egen hand men det finns ändå en önskan om en förbättrad relation. Andra har redan bestämt sig för separation och vill ha hjälp att separera på ett bra sätt eller få hjälp till ett beslut som fattas på familjerådgivningen.

Familjerådgivningen är till för alla människor oavsett hur livet ser ut. Vi har respekt för varje enskild människas förhållningssätt till livet och sätt att leva på.

Familjerådgivningen kan ge råd och stöd till er som är:

 • Gifta/partnerskap, sammanboende eller i nära relation på annat sätt
 • Skilda eller håller på att skiljas
 • I behov av att förbättra kontakten med vuxna barn, egna föräldrar eller andra nära relationer i det sociala nätverket
 • I behov av stöd efter separation/skilsmässa/uppbrutet partnerskap

Exempel på vad ni kan söka hjälp för:

 • Vi har svårt att prata med varandra
 • Våra känslor för varandra har förändrats
 • Vårt sexliv är inte bra
 • Min partner har träffat en annan
 • Det är svårt med föräldrarollen/bonusförälderrollen i en ny relation
 • Vi är inte överens om det praktiska och ansvarsfördelningen i hemmet
 • En eller båda kanske vill separera


Familjerådgivningen har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

 • För Familjerådgivningen gäller absolut sekretess.
 • Vi för inga journaler och du har möjlighet att vara anonym.
 • Ni söker själva, inga remisser eller biståndsbeslut behövs.

Bryta tystnadsplikten

Tystnadsplikten bryts om familjerådgivaren känner oro över barns fysiska och/eller psykiska välmående. Vi är då skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.

Välkommen att ringa oss!