Familjerådgivning

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om du har relationsproblem i ett nära förhållande och det känns svårt att själv hitta en lösning, är du välkommen till familjerådgivningen. Vi arbetar med människor i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung. Vi arbetar med par och familjer i nära vuxenrelationer.

Många par har hamnat i en situation där läget känns låst och man har svårt att komma vidare på egen hand men vill fortsätta tillsammans. Andra har redan bestämt sig för separation och vill ha hjälp att separera på ett bra sätt.

Familjerådgivningen kan ge råd och stöd till er som är:

 • gifta eller sammanboende
 • skilda eller håller på att skiljas
 • svårigheter i kontakten med barn eller föräldrar
 • svårt efter en skilsmässa

Exempel på vad ni kan söka hjälp för:

 • vi har svårt att prata med varandra
 • våra känslor för varandra har förändrats
 • vårt sexliv är inte bra
 • min partner har träffat en annan
 • vi har relationsproblem där hot/våld, överkonsumtion av alkohol, droger förekommer
 • det är svårt med föräldrarollen/styvförälder i en ny parrelation
 • vi är inte överens om det praktiska och ansvarsfördelningen i hemmet
 • en eller båda kanske vill separera
 • svårigheter mellan vuxna barn och föräldrar, eller i andra vuxna nära relationer


Familjerådgivningen har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

 • För Familjerådgivningen gäller absolut sekretess.
 • Vi för inga journaler och du har möjlighet att vara anonym.
 • Ni söker själva, inga remisser eller biståndsbeslut behövs.

Bryta tystnadsplikten

Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.

Välkommen att ringa oss!