Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktperson, kontaktfamilj

Som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver lite extra stöd och stimulans. Uppdraget kan se ut på många olika sätt beroende på vad barnet eller ungdomen har för behov.

Kontaktperson

Din uppgift som kontaktperson är att stödja och hjälpa personen att få ett fungerande vardagsliv. Kontakten kan bestå av aktiviteter som till exempel träning, gå på bio samt fungera som en positiv förebild. Det vanligaste är att ni träffas några timmar en gång i veckan.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn eller tonåring i ditt hem. Det vanliga är att barnet kommer till er några kvällar i veckan eller någon helg i månaden. Hur länge ett kontaktfamiljsuppdrag pågår varierar utifrån barnets behov.

Ersättning

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnad.

  • Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget.
  • Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och är därför skattepliktig.
  • Omkostnadsbeloppet beskattas delvis när ni deklarerar.

För mer information gällande ersättning finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj kan du anmäla ditt intresse via vår anmälnings e-tjänst:

Kontaktfamilj / Kontaktperson - Intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt