Lyssna på sidan Lyssna

Faderskap, föräldraskap

Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Socialtjänsten är skyldig att fastställa faderskap för varje barn.

Om ni är gifta

Om ni är gifta krävs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid födseln. När ert barn fötts och ni som föräldrar inte är gifta måste ni komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet.

Om ni är sambo

Om ni är sambo och det inte finns några frågetecken hos er vem pappan är görs en enklare form av utredning som kallas för bekräftelse.

Finns det tveksamhet om barnets föräldrar?

Om ni inte är sambo och/eller det är oklart vem som är pappa till barnet görs en mer omfattande utredning. Om det behövs för att säkerställa vem som är pappa kan socialtjänsten ordna med DNA-test. Vi står för kostnaden.

Ni får en kallelse från oss där vi ber er kontakta oss för att boka en tid för att fastställa faderskapet.

Gemensam eller enskild vårdnad

I samband med bekräftelse eller faderskapsutredning kan ni bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild. Modern är alltid enskild vårdnadshavare vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta fram till faderskapet är fastställt.

Innan barnet är fött

Det går att göra både bekräftelse och faderskapsutredning innan barnet är fött. Önskar ni göra detta innan barnet är fött får ni kontakta Familjerätten.

Fördelarna med det är att:

  • ni behöver inte tänka på det sedan när barnet är fött.
  • fadern blir automatiskt pappa och vårdnadshavare vid födseln.
  • det kan ha betydelse för barnet ifall något skulle hända mamman i samband med födseln.

Faderskapet måste fastställas enligt lag

Som mamma är du enligt lag skyldig att medverka till att fastställa faderskapet. Detsamma gäller för dig som man och utpekad som pappa. Socialtjänsten har möjlighet att driva ärendet till domstol om du inte medverkar. Om du som mamma inte medverkar till att fastställa faderskapet riskerar du att inte få något underhåll från försäkringskassan.

Boka tid för fastställande av faderskap

Vill du boka in en tid för fastställande av faderskap eller har frågor och funderingar om faderskap, så är du välkommen att kontakta någon av nedanstående:

För faderskapsbekräftelse när ni är sambo: Susanna Eriksson
För faderskapsutredning när ni inte är sambo: Maria Söderqvist

Om ni är gifta

Om ni är gifta krävs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid födseln. När ert barn fötts och ni som föräldrar inte är gifta måste ni komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet.

Om ni är sambo

Om ni är sambo och det inte finns några frågetecken hos er vem pappan är görs en enklare form av utredning som kallas för bekräftelse.

Finns det tveksamhet om barnets föräldrar?

Om ni inte är sambo och/eller det är oklart vem som är pappa till barnet görs en mer omfattande utredning. Om det behövs för att säkerställa vem som är pappa kan socialtjänsten ordna med DNA-test. Vi står för kostnaden.

Ni får en kallelse från oss där vi ber er kontakta oss för att boka en tid för att fastställa faderskapet.

Gemensam eller enskild vårdnad

I samband med bekräftelse eller faderskapsutredning kan ni bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild. Modern är alltid enskild vårdnadshavare vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta fram till faderskapet är fastställt.

Innan barnet är fött

Det går att göra både bekräftelse och faderskapsutredning innan barnet är fött. Önskar ni göra detta innan barnet är fött får ni kontakta Familjerätten.

Fördelarna med det är att:

  • ni behöver inte tänka på det sedan när barnet är fött.
  • fadern blir automatiskt pappa och vårdnadshavare vid födseln.
  • det kan ha betydelse för barnet ifall något skulle hända mamman i samband med födseln.

Faderskapet måste fastställas enligt lag

Som mamma är du enligt lag skyldig att medverka till att fastställa faderskapet. Detsamma gäller för dig som man och utpekad som pappa. Socialtjänsten har möjlighet att driva ärendet till domstol om du inte medverkar. Om du som mamma inte medverkar till att fastställa faderskapet riskerar du att inte få något underhåll från försäkringskassan.

Kontakt