Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till familjen

Behov av råd, stöd och hjälp kan se olika ut beroende på din situation. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer. Hos oss finns flera möjligheter till stöd för dig som förälder eller till er som familj.

Svårt att samarbeta om barnen?

Om ni som föräldrar inte lever tillsammans, har svårt att samarbeta om barnen och inte lyckas nå egna lösningar. Då är ni välkomna till individ- och familjeomsorgen för samarbetssamtal.

Funderingar och problem som förälder?

Har du som föräldrar frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende, umgänge, frågor om faderskap-, föräldraskapsutredning eller adoption då kan familjerätten ge dig råd och stöd.

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem är insatser som du kan ansöka om när barnet eller ungdomen för en längre eller kortare tid behöver få stöd och stimulans i en annan miljö.

Frågor och funderingar?

Om du vill få mer information eller prata med någon om dina funderingar är du välkommen att ringa vår mottagning för barn, unga och familj.

Kontakt