Välkommen Försvarsmakten!

Efter mer än 20 års uppehåll har riksdagen beslutat att I21 regemente ska återuppstå från och med 2022.

Förutsättningar för ett modernt försvar

I Sollefteå kombineras en 150-årig tradition som regementstad med goda förutsättningar för att etablera en modern verksamhet. Här finns alla möjligheter för en snabb och effektiv etablering av Försvarsmaktens verksamhet.

Sollefteå kommun och Sollefteåborna kommer att göra sitt yttersta för att förenkla en etablering. Sollefteå kommun har också goda erfarenheter av att
jobba nära aktörer vid stora etableringar i frågor som rör till exempel mark, detaljplanering med mera. I kommunen finns också aktiva och engagerade militära kamratföreningar.

Platsen Sollefteå

Försvarsberedningen pekar i sin rapport från december 2017 på de strategiskt viktiga västliga förbindelserna i händelse av kris eller krig i vårt närområde.

Detta från bland annat hamnen i norska Trondheim in i geografiskt viktiga Jämtlands län, som ligger tiotalet mil från Sollefteå.

Sollefteå ligger därmed strategiskt beläget mitt i Sverige. Centralt i mellannorrland med närhet till större städer såsom Östersund, Umeå och Sundsvall. Inom 200 km radie finns även Åre, Lycksele, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Hudiksvall.

Tryckt material

Här hittar du mer information om fördelarna med att etablera ett regemente i Sollefteå kommun och Västernorrland.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försvarsetablering Sollefteå.pdf 6.2 MB 2020-02-11 16.42
Västernorrlands Regemente.pdf 2.7 MB 2020-02-11 16.46
Försvarstidning.pdf 2.9 MB 2020-10-05 14.54

Västernorrlands Regemente

Tillsammans med Härnösands kommun erbjuder vi Försvarsmakten unika möjligheter att öva på i såväl berg och skog i Sollefteå och kust och hav i Härnösand.

Ådalen - ett nav i totalförsvaret

Tillsammans med Kramfors kommun kan vi erbjuda ett strategiskt och kostnadseffektivt nav för totalförsvaret i Mellannorrland. Här finns möjligheter att skapa ett slagfärdigt totalförsvarskoncept på korttid.

Översikt över Sollefteå

Här nedan kan du se lite mer om några av de anläggningar som finns i Sollefteå. Här har vi pekat ut såväl exempel på friluftsområden Hallstaberget, Västra skogen och Hågesta ön men också platser där nya bostäder planeras m.m.

Se dig omkring och klicka på helikoptern för mer information.

Se vad Sollefteå kommun kan erbjuda

Natur och klimat

Sollefteå är en stor kommun med ett varierat landskap från unika älvdalar till skogslandskap. Sollefteå har ett subarktiskt klimat med kalla vintrar och milda somrar.

Något som ger goda möjligheter att designa stora militära och totalförsvarsövningar under olika klimatförhållanden.

Rekrytering

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod där ekonomiska incitament kombineras med ett gott värdskap. Genom denna metod har Sollefteå kommun varit framgångsrika med att rekrytera ett stort antal personer med specialistkunskaper i bristyrken.

De tidigare förbanden i Sollefteå garnison - Västernorrlands regemente och försvarsområde (I 21/Fo 22), Ångermanlandsbrigaden (NB 21) och Norrlands trängkår (T 3) - hade en mycket god rekrytering under hela 1990-talet.

Sollefteå kommun ser fram emot ett gemensamt samarbete i rekryteringsfrågor, från alltifrån medverkan i rekryteringsaktiviteter till stöd i att hitta tjänster för medflyttare.


- Se fler länkar längst ned på sidan -