Välkommen Försvarsmakten!

Efter mer än 20 års uppehåll har riksdagen beslutat att I21 regemente ska återuppstå från och med 2022.

Sollefteå har en 150-årig tradition som regementstad med stark folklig förankring. Här kombineras det militärstrategiska läget med alla de förutsättningar som behövs för att etablera en modern verksamhet med goda möjligheter att växa.

Sollefteå kommun och Sollefteåborna kommer att göra sitt yttersta för att förenkla en etablering. Här kan du läsa mer om hur vi har jobbat och hur vi jobbar med Försvarsetableringen.

Sollefteå kommun välkomnar Försvarsmakten!

Rekrytering

Vi har samlat några av skälen för att just du bör handla lokalt.

Handlingsplan 

Den rådande pandemin och medföljande restriktioner har påverkat många företag. Men det finns sätt att handla lokalt och säkert.

Material

Många företag drabbas hårt av pandemin. För att mildra effekterna för näringslivet har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket.

Infrastruktur

Befintlig infrastruktur redo att återtas. Boende för 750 rekryter på en gång.

Översikt över Sollefteå

Här nedan kan du se lite mer om några av de anläggningar som finns i Sollefteå. Här har vi pekat ut såväl exempel på friluftsområden Hallstaberget, Västra skogen och Hågesta ön men också platser där nya bostäder planeras m.m.

Se dig omkring och klicka på helikoptern för mer information.