Lyssna på sidan Lyssna

Rekrytering

Rekrytering är en nyckelfråga för många organisationer, inte minst Försvarsmakten. Sollefteå kommun står redo att stötta Försvarsmakten i sitt rekryteringsarbete till I21 i Sollefteå.

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod där ekonomiska incitament kombineras med ett gott värdskap. Genom denna metod har Sollefteå kommun varit framgångsrika med att rekrytera ett stort antal personer med specialistkunskaper i bristyrken.

De tidigare förbanden i Sollefteå garnison - Västernorrlands regemente och försvarsområde (I 21/Fo 23), Ångermanlandsbrigaden (NB 21) och Norrlands trängkår (T 3) - hade en mycket god rekrytering under hela 1990-talet.

Rekryteringsbonus och jobbgaranti

Kommunfullmäktige i Sollefteå har tagit beslut om en handlingsplan för att underlätta etablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollfteå kommun. I handlingsplanen finns bland annat en jobbgaranti riktat till medföljande till någon som har fått anställning hos Försvarsmakten. Den medföljande ska ha fått ett jobberbjudande inom 4 månader efter kontakt med kommunen.

Sollefteå kommun har också antagit ett rekryteringsbonus som gäller för anställda inom en rad yrken i kommunensorganisation.