Lyssna på sidan Lyssna

Försvarsmakten har överlämnat budgetunderlag för år 2022

Försvarsmakten har nu lämnat in budgetunderlaget för 2022 till regeringen.

I underlaget framgår det hur man tänkt utveckla den militära förmågan för att uppnå målen i försvarsbeslutet som togs december 2020.

För Sollefteås del är underlaget en första indikation över tidsplaner och hur Försvarsmakten avser att fortgå med arbetet för en återetablering av I21 i Sollefteå.


I underlaget kan man läsa att Försvarsmakten inlett arbetet med att förbereda etableringen av Västernorrlands regemente (I 21).

Verksamhet i Sollefteå beräknas inledas under fjärde kvartalet 2021, initialt med huvuddelen av verksamheten utgående från Östersund men med regementsledning i Sollefteå. Planeringen bygger på det faktum Försvarsmakten sedan tidigare bedriver verksamhet i Östersund och att det därför redan finns lokaler som initialt kan nyttjas.

Från 2024 är inriktningen att utbildningsverksamheten ska komma igång i Sollefteå. Parallellt ska det ske nybyggnation av permanenta lokaler som beräknas stå klara i Sollefteå 2028-2029.