Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun redo att vara en medspelare

Efter mer än 20 års uppehåll har riksdagen beslutat att I21 regemente ska återuppstå från och med 2022. Sollefteå kommun har under hela processen varit tydliga med att kommunen står redo att stötta Försvarsmakten för att få en snabb och kostnadseffektiv etablering.

Ett löfte som kommunen backat upp med att dels fatta beslut om en handlingsplan men också konkret hjälp för att stötta Försvarsmakten och Fortifikationsverket att komma igång så snart som möjligt med en snabb och effektiv etablering.

En samlad och enig politik, näringsliv och föreningsliv står redo att stötta Försvarsmakten med de åtgärder som behövs.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande

- Vi har varit väldigt tydliga under hela processen att vi prioriterar en återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå kommun. Vi har arbetat fram en handlingsplan som beslutats av fullmäktige där det klart står att Försvarsmakten dels ska få en väg in men också att dess ärenden ska prioriteras. Vi är väldigt måna om att det blir en snabb och kostnadseffektiv etablering i Sollefteå.

Det finns de som menar att en återetablering kan ta långtid eftersom Försvarsmakten har svårt att rekrytera officerare. Men här har Sollefteå kommun agerat förebyggande och snabbt.

- Tidigt i processen förstod vi av att läsa Försvarsberedningens rapporter att personalsituationen hos Försvarsmakten var ansträngd och att det behövs såväl nya som erfarna officerare. Därför agerade vi tidigt och tog kontakt med ett stort antal tidigare fd. officierare om de kan tänka sig att återgå i tjänst om Försvarsmakten flyttar tillbaka till Sollefteå.

- Det gav ett stor gensvar och sedan beslutet kom har intresset blivit större. Vi har lämnat över en lista på ca 30-40 såväl fd som nuvarande officierare som är intresserade av att jobba i Sollefteå samt ett 10-tal civila. Det är en mycket bra grund att bygga vidare på.


Kommunen redo att flytta verksamheter

Hågestaområdet står redo att återtas. Väldigt mycket av infrastrukturen kan tas tillbaka snabbt redan nu står två kaserner redo för omedelbar inflyttning av Försvarsmakten. Till sommaren kan ytterligare en kasern vara ledig om Försvarsmakten önskar det och sommaren 2022 är 5 av 6 kaserner på området tomma och tillgänliga för Försvarsmakten.

Frågor har rests om en förskola och en hyresfastighet kan försvåra ett återtagande av området.

- Vi har hela tiden varit tydliga med vad som finns på området men också väldigt tydliga med att vi är redo att hjälpa till att lösa de problem som finns. Måste vi flytta på förskolan så kommer vi att göra det på ett bra och skyndsamt sätt, säger Johan Andersson.

- Samma sak gäller hyresfastigheten. Det är på väg att byggas nya hyresrätter i Sollefteå kommun och vi är helt säker på att vi kan hitta en bra lösning även där.

- Vår dörr står helt öppen för Försvarsmakten och vi välkomnar dialog för att lösa de hinder som de ser framför sig. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan lösa alla hinder och säkerställa en snabb och kostnadseffektiv etablering i Sollefteå, avslutar Johan Andersson.